Chính sách bảo mật

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập thông tin từ đâu? Khi khách hàng đặt phòng khách sạn, chúng tôi yêu cầu tên, địa chỉ, quốc tịch, số điện thoại và địa chỉ email. Chúng tôi có thể thu thập thông tin qua cookies. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để tiến hành và thực hiện yêu cầu đặt phòng của khách hàng, nhận thanh toán cho các giao dịch thanh toán trực tuyến. Chúng tôi không bao giờ bán hoặc tiết lộ cho bên thứ ba các thông tin chúng tôi có được qua cookies. 

Cookies là gì? 

Cookies là các tập tin nhỏ, các con số và chữ cái được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng khi họ truy cập vào một trang web. Khi người dùng quay trở lại trang web, trình duyệt của họ sẽ gửi những tập tin trở lại trang web, cho phép nội dung cá nhân của họ hiển thị trên màn hình. 

Chúng tôi sử dụng cookies như thế nào? 

Chúng tôi lưu cookies lượt trong suốt thời gian bạn sử dụng trang web và cookies thường trực cho những lần truy cập lặp lại để thực hiện hai chức năng chính:

 • Để cung cấp cho bạn những trải nghiệm cá nhân trên trang web
 • Để sử dụng cho phân tích nghiên cứu để giúp bạn tương tác tốt hơn và nhanh hơn. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?
 • Họ và tên Khách hàng
 • Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ, email và số điện thoại
 • Quốc tịch
 • Các thông tin khác liên quan tới khảo sát khách hàng và/hoặc các ưu đãi của chúng tôi 

Làm thế nào để tôi thay đổi cài đặt cookies? Nếu cookie là cần thiết cho việc sử dụng website. Cookies lượt sẽ hết hiệu lực sau khi bạn đã rời khỏi trang chủ. Nếu bạn muốn giám sát hoặc ngăn chặn cookies, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn để nhận thông báo bất cứ khi nào cookie đang được sử dụng hoặc ngăn chặn hoàn toàn việc lưu trữ các tập tin cookies. Bạn cũng có thể xóa các cookies đã lưu trong trình duyệt.

Nếu bạn quyết định ngăn chặn lưu giữ cookies trong trình duyệt của bạn, xin lưu ý rằng bạn có thể không có khả năng sử dụng một số tính năng chính trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không cung cấp thông tin của bạn cho các nhà quảng cáo

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng như thế nào Chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng vào các mục đích sau:

 • Xác nhận yêu cầu đặt phòng
 • Xác nhận cho giao dịch có tiến hành thanh toán trực tuyến
 • Mời khách hàng tham gia khảo sát về độ hài lòng đối với chúng tôi
 • Gửi cho khách hàng email về các sản phẩm mới, ưu đãi đặt biệt và khuyến mãi và khách hàng có thể quan tâm
 • Phản hồi các yêu cầu hoặc thắc mắc của khách hàng

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Lưu trữ nội bộ không có thời hạn ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của khách hàng với bất kì bên thứ ba nào khi không có sự cho phép của khách hàng, ngoại trừ đối với các trường hợp đặc biệt như được yêu cầu bởi luật pháp hoặc để bảo vệ sự an toàn của các khách hàng khác, nhân viên, cộng đồng hoặc tài sản của chúng tôi. 

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm: 

Ban quản trị

Khách sạn cung cấp dịch vụ lưu trú và du lịch Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website hontam.vn: cổng thanh toán, đơn vị phát triển website

Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động 

Công ty nghiên cứu thị trường 

Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán 

Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng 

Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN:

 • Công ty/Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN TẰM BIỂN NHA TRANG
 • Địa chỉ: 84 Nhị Hà, Phường Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
 • Tel: +84 258 3.597 777 Fax: (84) 258 3.878 178
 • Email: sale@hontam.vn / marketing@hontam.vn
 • Hotline: 0914 559 177

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Cơ chế website của chúng tôi hoạt động không có bước khởi tạo tài khoản riêng cho người dùng, chỉ có sử dụng thông tin người dùng để xác nhận thông tin đặt dịch vụ. 

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng khắc phục việc bảo mật lại thông tin. 

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng: 

1) Qua email sale@hontam.vn / marketing@hontam.vn

2) Điện thoại: +84 258 3.597 777

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui ̣ lòng gửi email khiếu nại đến: sale@hontam.vn / marketing@hontam.vn hoặc gọi điện thoại tới số +84 258 3.597 777 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho Ban quản ̣ trị. 

Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và các thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi đã thực hiện các quy trình an ninh hành chính, kỹ thuật và thực tế phù hợp để bảo vệ các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, chỉ những nhân viên- bộ phận được cho phép mới được phép truy cập vào thông tin cá nhân, và họ chỉ có thể thực hiện việc đó cho các chức năng công việc được phép.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

Liên kết với các website khác Xin lưu ý rằng website của chúng tôi liên kết với các website khác và chính sách bảo mật của các website này có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên kiểm tra chính sách bảo mật của các website này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, xin lưu ý rằng các website này không chia sẻ thông tin của khách hàng với chúng tôi. Thay đổi chính sách & điều khoản điều kiện Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung các chính sách này vào bất kỳ lúc nào để đáp ứng sự thay đổi của môi trường pháp lý, yêu cầu kinh doanh, hoặc đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc khách sạn của chúng tôi mà không cần phải thông báo trước.

Cập nhật lần cuối vào ngày 04 tháng 01 năm 2020.